CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HTME

Giới thiệu về chúng tôi HTME

Công ty Cổ Phần Xây Lắp HTME được thành lập nhằm cung cấp các dịch vụ gia công Cơ khí, lắp đặt thiết bị công nghiệp, bảo trì nhà máy, gia công lắp đặt hệ thống ống công nghệ.... Xây dựng, Hệ thống nước, Hệ thống điện và các Dịch vụ cung ứng

Xem thêm
shopee
shopee